جوابدهی آنلاین

Online Response در صورتی که تمایل به دریافت جواب به صورت آنلاین را دارید، لطفا "راهنمای جوابدهی آنلاین " را مطالعه نمائید.

نمونه گیری در منزل

sampling at home افرادی که قادر به حضور در آزمایشگاه نیستند ، جهت اخذ نمونه می توانند با آزمایشگاه تماس حاصل نمایند .درصورت حصول

پرسش و پاسخ

online FAQ اندازه گیری داروی اتوسوکسیماید و سالیسیلات درآزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط انجام می شود

آزمایشات بررسی سلامت

Health examination اندازه گیری داروی اتوسوکسیماید و سالیسیلات درآزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط انجام می شود

خدمات جدید

New services اندازه گیری داروی اتوسوکسیماید و سالیسیلات درآزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط انجام می شود.

اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادهای سلامت را در بقراط بیابید
captcha
   

آدرس : خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی

تلفن : (ده خط)77477251 دورنگار : 77473121