جمع آوری نمونه کشت ادرار خانمها
نحوه شستشو و تميز كردن
هاي خود را با آب و صابون كاملاٌ بشوييد.
آوري نمونه را باز نماييد، دقت شود كه داخل ظرف و درپوش آن آلوده نشود.
3- چنانچه در زمان قاعدگي(پريود) مي باشيد جهت جلوگيري از جريان خون از يك تامپون مخصوص كه از قبل تهيه استفاده نماييد.
4- چينهاي پوست ناحيه تناسلي (لبهاي واژن) را باز كرده و مجراي خروج ادرار و نواحي اطراف آن را بشوييد به نحوي كه عمل شستشو از جلو به عقب صورت گيرد، (در صورت موجود بودن دستمال از آن استفاده نمائيد) دستمال استفاده شده را در ظرف مخصوص زباله بياندازيد.
نحوه جمع آوري نمونه
1- عمل ادرار نمودن را شروع نماييد (در خلال ادرار كردن لبهاي دستگاه تناسلي همچنان از يكديگر دور باشند).
2- نكته مهم: قبل از اينكه ظرف جمعآوري نمونه را در برابر جريان ادرار قرار دهيد، صبر نماييد تا ادرار به خوبي جريان يابد و قسمت كمي از ادرار به خارج (داخل توالت) بريزد.
3- بدون آنكه جريان ادرار متوقف شود، مقداري ادرار را داخل ظرف جمعآوري ريخته تا ظرف به ميزان نصف يا حداقل 4/1 آن پر شود (در واقع قسمت مياني ادرار را در ظرف جمع آوري نمونه بريزيد).
4- درپوش ظرف جمع آوري نمونه را روي آن بسته و كاملاٌ محكم نماييد، دقت كنيد كه لبه ها و يا داخل ظرف به هيچ وجه لمس نشود.
5- توجه نماييد برچسب مشخصات روی ظرف نمونه کنده نشود.
6- ظرف نمونه را در جاي مخصوص جمع آوري نمونه كه توسط آزمايشگاه تعيين شده قرار دهيد.
7- دست هاي خود را بلافاصله پس از جمع آوري نمونه بشوييد .
- نكته مهم : چنانچه نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه شده ظرف را سريعاٌ پس از جمع آوري نمونه در يخچال قرار داده و همان روز به آزمايشگاه تحويل دهيد.
- پرسنل آزمايشگاه آماده پاسخگويي به سوالات شما مي باشند.