چگونگی جمع آوری نمونه کشت ادرار برای نوزادان پسر
آموزش و راهنمايي هاي ضروري
ابتدا وسايل زير از قبل تهيه و آماده شود:
- يك بسته دستمال توالت جهت تميز كردن ناحيه تناسلي
- يك كيسه جمع آوري نمونه ادرار (Urine bag )
- يك ظرف پلاستيكي استريل براي نگهداري و انتقال نمونه ادرار به آزمايشگاه.
1- ناحيه تناسلي طفل يا نوزاد را تميز نماييد.
2- اجازه دهيد تا ناحيه تميز شده خشك شود.
3- براي خشك كردن سريع به اطراف ناحيه تميز شده كاغذ يا دستمال توالت نكشيد.
4- كيسه مخصوص جمع آوري ادرار نوزادان يا اطفال را به طور محكم به ناحيه تناسلي كودك بچسبانيد (جزئيات و نحوه تميز نمودن ناحيه تناسلي و چسباندن كيسه جمع آوري ادرار به طور مشروح در صفحات بعدي توضيح داده شده است).
5- فوراً پس از ادرار نمودن نوزاد (كودك) به داخل كيسه جمع آوري، کیسه را از ناحیه تناسلی کودک جدا کرده و در داخل ظرف قرار دهید.
- توجه نماييد كه روي ظرف جمع آوري نمونه ادرار برچسب نام نام خانوادگي، شماره بيمار و نوع نمونه نيز الصاق شده باشد.
هشدار: نمونه تهيه شده فوراً پس از جمع آوري در يخچال قرار داده شود و در همان روز به آزمايشگاه تحويل گردد.
طريقه قرار دادن و ثابت كردن كيسه جمع آوري ادرار جهت نمونه گيري از اطفال
پوست ناحيه بايد تميز و خشك باشد، هيچ گونه روغن، پودر بچه، صابون هاي حاوي لوسيون كه حتي به مقدار جزئي هم نباید روي پوست طفل باقي بماند، زيرا از چسبيدن محكم كيسه به پوست ممانعت مي نمايد. چسباندن كيسه را از قسمت كوچك پوست ناحيه اي كه مابين مخرج و ناحيه تناسلي مي باشد شروع نماييد. نوار يا پل باريك روي مشمع چسبيده كيسه از آلوده شدن نمونه ادرار با مدفوع جلوگيري مي نمايد و كمك مي كند تا كيسه در وضعيت مناسبي قرار گيرد.
روش كار براي نوزادان پسر
- مرحله اول: كودك را به پشت بخوابانيد و چين هاي ناحيه تناسلي را بشوييد ( ترجيحاٌ با صابون حمام مخصوص بچه تميز شود ) از محلول صابون حاوي لوسين استفاده نشود زيرا باقيمانده آن روي پوست مانع از چسبيدن كامل به پوست مي گردد. ابتدا ناحيه پوست بيضه ها را بشوييد سپس آلت تناسلي و قسمت معقد را در انتها شستشو داده، آب كشي و سپس خشك نماييد. تمام ناحيه را مجدداٌ به طور كامل با دستمال توالت تميز نموده و صبر كنيد تا با جريان هوا خشك شود.
- مرحله دوم: لايه محافظ پشت را از نيمه تحتاني آن جدا نماييد. ابتدا نيمه فوقاني پوشش چسبيده را رها كرده تا قسمت تحتاني بر روي پوست قرار گيرد. اگر چه در مورد يك نوزاد فعال و پرتحرك بهتر است كه تمام قسمت يك بار روي پوست قرار داده شود تا كيسه جمع آوري در اطراف ناحيه تناسلي محكم بچسبد.
- مرحله سوم: هنگامي كه قسمت چسبيده كيسه را روي پوست فشار مي دهيد، مطمئن شويد كه اين عمل از ناحيه باريك يا پل كوتاه پوست بين مقعد و قاعده كيسه بيضه شروع شود و فشار انگشتان دست از اين ناحيه به طرف خارج صورت گيرد. از خشك بودن پوست قبل از قرار دادن كيسه مطمئن شويد.
- مرحله چهارم: قسمت چسبيده كيسه را به طور محكم به پوست فشار دهيد تا از چروكيدگي كيسه و پوست ممانعت گردد. زماني كه قسمت تحتاني كيسه در محل مناسب خود قرار گرفت، كاغذ پشت كيسه را ازقسمت فوقاني آن جدا كرده و عمل فشار بر روي كيسه و پوست را به طرف بالا انجام دهيد تا كيسه كاملا در جاي خود چسبيده و قرار گيرد