آزمایش پاپ اسمیر(تست سرطان دهانه رحم )
اين تست براي غربالگري سرطان دهانه رحم و همچنين شناسايي التهاب و عفونت هاي آن انجام مي شود . براي تهيه نمونه،از 72 ساعت قبل از انجام آزمايش بايد از مصرف داروهاي ضد عفوني كننده واژن ،‌پماد واژينال و همچنین ‌نزديكي جنسي خودداري نمود . به علاوه، نمونه برداري در دوران قاعدگي يا خونريزي فعال نيز نبايد صورت گيرد.
انجام اين تست ، پس از ازدواج حداقل سالي يك بار توصيه مي شود .