ماموریت
7- شایشتگی ممتاز: پرسنل مجرب , دقیق و با تحصیلات عالیه و مرتبط , انواع آزمایشات , سرعت و دقت بالا در ارائه جواب آزمایشات همچنین اعتبار اثبات شده و نام خوش آوازه از شایستگیهای ممتاز آزمایشگاه تشخیص طبی بقراط می باشند.
8- توجه مردم : تصور مثبت در مورد آزمایشگاه تشخیص طبی بقراط از شایستگیها ما بوده و هست . مصمم هستیم آنرا پاس داریم و با رعایت ارزشها , هنجارها و بررسی و اعمال نظرات سازنده مشتریان و رعاتی قوانین , در جهت حفظ و ارتقای سلامت جامعه و محیص زیست گام برداریم .
9- توجه به کارکنان : مهمترین دارائی سازمان ما , پرسنل مجرب و متعهدمان هستند. برماست که قدر این موهبت را بدانیم ئ با ایجاد محیطی مناسب برای کار , امنیت , رفاه و رضایت آنها در جهت شکوفا شدن منابع ذاتی و استعدادهایشان از هیچ کوششی دریغ ننمائیم.