تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

هورمون محرک تیروئید(TSH) در طول روز نوسان دارد

هورمون محرک تیروئید(TSH) در طول روز نوسان دارد
طرح
یک مطالعه مشاهداتی که در آن مقدار هورمون تیروئید در نوبتهای صبح (9-8 صبح) و بعد از ظهر (4-2 بعد از ظهر) برای هر شرکت کننده ارزیابی شد.
شرکت کنندگان
مجموعه ای از 42 شرکت کننده نام نویسی کردند: 20 زن با کم کاری تیروئید غیر قابل تشخیص (SH1 ) که به دلیل التهاب تیروئید خودایمن (TSH>4.0 mU/L, FT4 9.0-22.0 pmoI/L ) ایجاد شده بود و 22 بیمار (20 زن و 2 مرد) با کم کاری تیروئید اولیه (PH2 ). افراد مبتلا به PH همه L -تیروکسین مصرف می کردند. از میان 22 بیمار PH ، 16 نفر التهاب تیروئید هاشیموتو و 6 نفر کم کاری تیروئید بعد از جراحی داشتند.
معیارهای نتیجه
مقدار هورمون محرک تیروئید (TSH ) در سرم، تیروکسین آزاد (FT4 ) و تری یدوتیرونین آزاد (FT3 )
یافته های کلیدی
مقدار TSH 41 نفر از 42 شرکت کننده در بعد از ظهر نسبت به صبح کمتر بود. TSH میانه در گروه کم کاری تیروئید بدون علامت، mU/L 83 . 5 در صبح و mU/L 79 . 3 در بعد از ظهر (P<0.001 ) بود. TSH میانه در گروه کم کار تیروئید اولیه که L تیروکسین مصرف می کردند mU/L 27 . 3 در صبح وmU/L 18 . 2 در بعد از ظهر بود (P<0.001 ). با استفاده از محدوده مرجع کنونی TSH ( 0.4-4.0 mU/L )، نمونه خون بعد از ظهر سبب تشخیص اشتباه در 50% افراد مبتلا به کم کاری تیروئید بدون علامت شد (P<0.0001 ). به ازای هر شرکت کننده، محدوده تنوع TSH به مقدار 73% در گروه SH و 7 . 64% در گروه PH رسید.
نتایج کار
این مساله که هورمون های تیروئید یک آهنگ شبانه روزی دارند تعجب آور نیست چون محیط هورمونی با آهنگ روزانه در ارتباط است. 35 سال پیش، نوسان مقدار TSH نشان داده شد و مشخص شد مقدار این هورمون ها در اواسط شب بیشتر از همیشه است. تحقیق کنونی پیشنهاد می کند مقادیر TSH سرم بین ساعت 2-4 صبح به اوج رسیده و بین 4-8 بعد از ظهر به پایین ترین مقدار می رسد. پس مقدار TSH کمتر بعد از ظهر که در تحقیق فعلی اثبات شده است با تحقیقات قبلی سازگاری دارد. جالب اینکه مقاله حاضر نشان میدهد که هرچقدر مقدار TSH در صبح بیشتر باشد، تغییرات آن در بعد از ظهر بیشتر خواهد بود. مولفان مطالعه همچنین دریافتند FT3 رابطه مثبتی با تغییر TSH دارد (این مسئله در رابطه با FT4 صدق نمیکند). پرسشی که مطرح می شود این است که آیاrange محدودترTSH ( 0.4-2.5 mU/L ) در تشخیص بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید حساس تر خواهد بود.

اگر خونگیری از بیمار در ساعات پایانی روز انجام شود، از بین هر 10 بیمار، تشخیص در 3 مورد اشتباه خواهد بود.

 
این بحث پیوسته وجود دارد که حد بالایی محدوده مرجع برای TSH چقدر باید باشد؟ در حالی که مطالعه کنونی اندازه نمونه کوچکی دارد، محققان می گویند 100% شرکت کنندگان در گروه کم کاری تیروئید بدون علامت (SH ) TSH بیشتر از mU/L 0 . 4 در صبح و فقط 50% مقدار بیشتر از mU/L 0 . 4 در بعد از ظهر داشتند. هنگامیکه مقدار mU/L 5 . 2 به عنوان Upper limit برای نمونه های بعد از ظهر استفاده شد، 80% گروه SH از این محدوده فراتر رفتند. این نشان می دهد اگر نمونه گیری دیر انجام شود، از هر 10 بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید بدون علامت، تشخیص 3 مورد اشتباه خواهد شد.
در مقایسه با گروه SH ، گروه PH نوسان زیادی در TSH نداشتند، اما همه آنها در بعد از ظهر مقدار TSH کمتری داشتند. این مساله تا حدی قابل پیش بینی است، چون همه این بیماران L - تیروکسین مصرف می کردند. مولفان از اصطلاح «جبران ناکافی کم کاری تیروئید» برای تعریف وجود کم کاری تیروئید با وجود مصرف L - تیروکسین استفاده می کنند. هنگامیکه مقدار 4.0 mU/L به عنوان Upper limit TSH تنظیم شد، 45% جبران ناکافی در صبح و 9% جبران ناکافی در بعد از ظهر داشتند. وقتی این Upper limit به mU/L 5 . 2 تغییر کرد، جبران ناکافی در 5 . 54% بیماران در صبح و 40% بیماران در بعد از ظهر یافت شد. تعجب آور نیست که وقتی mU/L 5 . 2 به عنوان Upper limit TSH در نظر گرفته میشود، جبران ناکافی (یعنی دوز کم تیروکسین) در تعداد بیشتری از بیماران PH دیده می شود.
این مطالعه نشان می دهد نمونه گیری خون در صبح برای بیماران بهتر است.
در حال حاضر، اینکه پزشک از عدد 0 . 4 یاmU/L 5 . 2 به عنوان Cutoff استفاده کند اختیاری است. با این وجود، شواهد زیادی وجود دارد که TSH بین -4.0 mU/L 5 . 2 با خطرات جدی برای سلامتی شامل سندروم متابولیک، بیماری کبد چرب غیر الکلی و مشکلات قند خون مرتبط است.
این مطالعه خاص، پارامترهای کیفیت حیات یا علایم کم کاری تیروئید در هر یک از شرکت کنندگان را ارزیابی نمی کند. البته از نظر بالینی این مسایل اطلاعات مفیدی است چون اغلب، وضعیت هورمون های تیروئید را بیان می کند و می گوید اگر TSH بیشتر از mU/L 5 . 2 باشد کم کاری خوش خیم است. قطعاً جهت جایگزینی کمبودهای احتمالی، مواد مغذی لازم برای تولید هورمون تیروئید مثل سلنیوم، ید و روی تجویز میگردد چون مصرف آنها خطری هم برای بیمار ندارد.
1. SH: Subclinical Hypothyroidism
2. PH: Primary Hypothyroidism

Reference
Sviridonova MA, Fadeyev VV, Sych YP, Melnichenko GA. Clinical significance of TSH circadian variability in patients with hypothyroidism. Endocr Res. 2012 Aug 2.
Source: http://naturalmedicinejournal.com/article_content.asp?edition=1&section=3&article=386