گلوكوم (‌آب سياه ) يكي از بيماريهاي چشمي است كه با افزايش فشار داخل چشم باعث كاهش بينايي و حتي گاهي نابينايي فرد مي گردد .اين بيماري اغلب بدون علامت بوده و تنها در حين معاينه چشم پزشكي قابل شناسايي است . احتمال بروز گلوكوم در بيماران مبتلا به ديابت ، داراي سابقه خانوادگي گلوكوم و افراد بالاي 50 سال بيشتر است .
ارزيابي فشار داخل چشم توسط چشم پزشک حداقل هر سال يكبار توصيه مي شود .