جوابدهی آنلاین

به سیستم جوابدهی آنلاین آزمایشگاه بقراط خوش آمدید.

لطفا پیش از شروع به موارد زیر دقت بفرمایید:
مراجعان و بیماران گرامی در صورت عدم بدهکاری، می توانند با استفاده از اطلاعات درج شده در قبض به جواب و سوابق خود دسترسی داشته باشند. 

نتایج آزمایشاتی که از طریق سایت اعلام می شوند فقط به منظور اطلاع مراجعه کننده محترم بوده و فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی می باشد.

جوابدهی از طریق سایتبدین منظور  اینجـــــا  را کلیک کنید.

 

 

 جوابدهی آنلاین