خدمات جدید

تنوع تظاهرات بالینی بروسلوز ،تشخیص آن را مشکل ساخته است . آزمایشهای اگلوتیناسیون مستقیم ،رزبنگال ،کومبس و الیزا شایع ترین تکنیک های مورد استفاده برای تشخیص سرولوژیک بروسلا هستند. در حالی که تمام این تستها برای فرم حاد بیماری به اندازه کافی حساس هستند ، فقط تست کومبس در موارد پیشرفته تر بیماری برای رد کردن بروسلا از طریق تستهای سرولوژی کاربرد دارد . علاوه بر این افزایش تیتر سرمی در تست کومبس ممکن است اشاره به فعال شدن مجدد بیماری کند. در این تست آنتی بادی های ناقص Nonagglutinating   شناسایی می شوند . اخیرا" در تشخیص بروسلا با توجه   به تنوع  علائم  بالینی از تست    Brucellacapt   به روش ساده و مستقیم استفاده می شود که دارای حساسیت و ویژگی بالایی می باشد.

در این روش هر دو آنتی بادی های آگلوتینان و ناقص اندازه گیری می شود در حالیکه در تست کومبس فقط آگلوتینینهای ناقص شناسایی می شوند . 

خوشبختانه این آزمایش در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط راه اندازی شده و در جهت رفع مشکلات تشخیصی بروسلا در اختیار بیماران و پزشکان محترم می باشد.

____________________________________________________________________________________________

اندازه گیری داروی اتوسوکسیماید و سالیسیلات در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط انجام می شود .  ___________________________________________________________________________________________

E-Prep روش جدید تست سرطان دهانه رحم
بوسیله دستگاه کاملا اتوماتیکدر این روش نمونه بوسیله براش مخصوص گرفته شده وبه داخل ظرفی حاوی مایع منتقل میشود.(با این عمل هیچ سلولیدور ریخته نمی شود.) در آزمایشگاه از این محلول بدون دخالتدست توسط دستگاه کاملا اتوماتیک سلولهای مورد نظر از موادزائد جدا شده و جهت بررسی روی لام قرار می گیرد. اندازه گیری سطح دارویی اکس کاربازپین (Oxcarbazepine)  به روش HPLC و مس خشک کبد به روش Atomic absorption   در این مرکز انجام می شود.


Human neutrophil gelatinase -associated lipocalin
                 Lipocalin -2 or NGAL

که در انسان بوسیله ژن LCN2  کد می شود و نقش آن در ایمنی  با شکستن حلفه ترن اوور آهن مانع از رشد باکتری می شود .این آنزیم بخصوص به وسیله نوتروفیلها و به مقدار کمتر توسط  سلولهای اپی تلیال پروستات و کلیه و مخاط تنفسی و گوارشی ترشح می شود.

اندازه گیری این پروتئین در تشخیص 
1- Systemic vasculitis  -  واسکولیت سیستمیک 
2- Acute ischemic heart diseases -  ایسکمی حاد قلبی
3-صدمات و آسیبهای کلیوی 
4-کلیه بیماریهای عفونی و التهابی دیگر
نمونه مورد نیاز : پلاسمای EDTA


آزمایش  در این مرکز راه اندازی شد.Human Papillomavirus (HPV) DNA Detection with Genotyping که در آن 36 تایپ HPV در مایعات  بافتها قابل شناسایی است.
-اندازه گیری داروی اتوسوکسیماید و سالیسیلات در این مرکز انجام می شود.
-راه اندازی غربالگری متابولیکی آمینواسیدها در آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط  -اندازه گیری سطح داروها در خون (ANTIEPTILEPTIC DRUGS)
- امینو اسیدها به روش استاندارد HPLC دراین مرکز انجام می شود.
-آزمایشات آچ ایی 4 و رست در این مرکز انجام می شود.
Calprotectin شاخص بیماری التهابی روده (IBD)
این پروتئین از اجزای گرانولهای نوتروفیلها و همچنین منوسیتها و ماکروفاژها بوده و خاصیت ضد باکتریال ، ضد قارچ و تعدیل کننده سیستم ایمنی می باشد.میزان آن در مدفوع در جریان بیماریهای التهابی روده(کرون و کولیت اولسرو)
و همچنین کانسر کولون افزایش می یابد. با استفاده از کیت موجود ، Calprotectin را در پلاسما ، ادرار و مدفوع می توان اندازه گیری کرد.آزمایش کلسیم یونیزه در این مرکز انجام می شود.تشخیص روتاویروس درمدفوع و اندازه گیری فعالیت الاستاز مدفوع
آزمایش استئاتوکریت اسیدی در این آزمایشگاه انجام می شود.
ستئاتوکریت اسیدی : روشی ساده وسریع برای تشخیص استئاتوره.
این آزمایش برای تشخیص کمی استئاتوره کاربرد دارد .
بیمار 72 ساعت قبل از انجام آزمایش تحت رژیم غدایی حاوی 100 گرم چربی در روز قرار می گیرد سپس مقدار کمی از نمونه مدفوع برداشته شده و پسازاضافه کردن اسید به آن و با انجام سانتریفوژ در لوله موئینه ای درصد چربی
و استئاتوکریت تعیین می شود .
از مزیتهای این تست : علاوه بر صحت تشخیصی بالا , قابلیت انجام آن بر روی نمونه راندوم - و نه جمع آوری شده -مدفوع می باشد.


E-Prep روش جدید تست سرطان دهانه رحم
بوسیله دستگاه کاملا اتوماتیک،در این روش نمونه بوسیله براش مخصوص گرفته شده وبه داخل ظرفی حاوی مایع منتقل میشود.(با این عمل هیچ سلولی دور ریخته نمی شود.) در آزمایشگاه از این محلول بدون دخالت دست توسط دستگاه کاملا اتوماتیک سلولهای مورد نظر از موادزائد جدا شده و جهت بررسی روی لام قرار می گیرد.

 


به اطلاع همکاران و بیماران محترم می رساند آزمایش گاز خون شریانی در این مرکز بوسیله دستگاه GEM Premier 3000 که یکی ار پیشرفته ترین دستگاههای آنالیزور گارهای خون و الکترولیت هاست انجام میشود.
این دستگاه که توسط شرکت Block scientific ایالات متحده ساخته شده است,
با بالاترین قابلیت اعتماد و تنها با به کارگیری 150 میکرولیتر خون کامل هپارینه

 

ph,pco2,po2,Na,K,Ca,Hco3,total Co2,Base excess,O2 saturation, گلوکز,لاکتات و هماتوکریت را گزارش می کند.
شرایط نمونه:بهتر است در عرض 5 دقیقه به آزمایشگاه ارسال گردد.
در صورت قراردادنسرنگ حاوی نمون در کنار یخ , تاخیر تا 15 دقیقه نیز قابلقبول است.هر گونه حباب هوای موجود در سرنگ باید تخلیه شود.


دستگاهSQA-V یکی از کارآمدترین و به روزترین دستگاههای اسپرم آنالایزرمی باشد که با ترکیبی از الکترواپتیک , الگوریتمهای کامپیوتری و ویدیومیکروسکوپی در عرض 75 ثانیه شمارش اسپرم , مرفولوژی و میزان حرکت اسپرمها و 13 پارامتربالینی دیگر را اندازه گیری می کند .


مراحل چهارگانه انجام تست تنفسی اوره آز(UBT)انجام تست عرق -آزمایش غربالگری برای نوزادان

انجام آزمایش کاپیلاری الکتروفورز با دستگاه تمام اتوماتیک
خدمات جدید