متقاضی عزیز لطفا مشخصات خواسته شده ذیل را به آدرس الکترونیک آزمایشگاه به شرح زیر ارسال فرمائید.

info @ boghratlab.com

نام - نام خانوادگی - سال تولد - نام پدر - جنسیت - وضعیت تاهل - تعداد فرزند -وضعیت نظام وظیفه - آخرین مدرک تحصیلی - معدل دیپلم - معدل کارشناسی - معدل کارشناسی ارشد - محل فارغ التحصیلی - سال فارغ التحصیلی - وضعیت طرح نیروی انسانی - سابقه کار و نام محل- آدرس محل سکونت - تلفن تماس - آدرس پست الکترونیک.