به یک نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت بخش هماتولوژی در شیفت عصر نیازمندیم. داوطلبین رزومه خود را به آدرس ایمیل    Info@boghratlab.com ارسال فرمایند.

 

به یک نفر کارشناس فناوری اطلاعات(IT)  مسلط به شبکه، جهت  بخش فناوری اطلاعات، در شیفت عصر نیازمندیم. داوطلبین رزومه خود را به آدرس ایمیل    Info@boghratlab.com ارسال فرمایند.