سرطان پروستات
شايع ترين نوع سرطان در مردان در كل دنيا بوده است و در ايران نيز بر اساس مطالعات حدود 4 تا 7 درصد مردان بالاي 50 سال- گاهی بدون آنكه علائم باليني خاصی داشته باشند- مبتلا به اين بيماري هستند . اندازه گيري سطح PSA (‌ آنتي ژن اختصاصي پروستات ) در خون به همراه معاينه پروستات از طريق ركتوم بهترين روشها براي غربالگري سرطان پروستات مي باشند . بدين منظور، انجام معاينه پروستات به همراه اندازه گيري سالیانه سطح PSA خون و نيز مقايسه نتیجه آن با آزمایش سال گذشته توصیه مي شود.
لازم به ذكر است آزمايش PSA تا يك هفته پس از معاينه پروستات و 48 – 24 ساعت پس از انجام ورزشهای سنگین - نظیر استفاده از تردمیل- قابل انجام نمي باشد.در ضمن فاصله بین انجام تست و آخرين انزال نیز حداقل بايد 48 ساعت باشد .