سرطان پستان
شايع ترين نوع سرطان زنان در كل دنيا بوده و در ايران نيز از شايع ترين علل مرگ بر اثر سرطان در زنان مي باشد . اغلب موارد سرطان پستان در سنين بين 45 تا 55 سالگی رخ مي دهد . معاينات دوره ای پستان از 30 – 25 سالگي و با معاينه توسط فرد و مراجعه به پزشك آغاز مي شود . انجام ماموگرافي از سن 40 سالگي ، هر 2-1 سال يكبار توصیه می شود با انجام این تست ، سرطان پستان بين 3 – 5/1 سال زودتر از معاينه باليني شناسايي مي شود .
توصیه فوق در صورتي است كه فرد در معرض خطر سرطان پستان قرار نداشته باشد وگرنه مراقبتها حدود 5 تا 10 سال زودتر از سن معمول آغاز مي شود .
گروههاي پرخطر برای ابتلا به سرطان پستان عبارتند از : افراد با سابقه خانوادگي سرطان پستان در اقوام درجه اول ، سابقه بدخيمي در پستان مقابل ، اولين زايمان در سنين كمتر از 18 سالگي يا بالاي 35 سال ، چاقي ، عدم شيردهي ، استفاده طولاني مدت از قرصهاي هورموني ، سابقه بيماريهاي بدخيم تخمدان در اقوام درجه اول و ‌سابقه ضايعات پيش بدخيم پستان .
علائم خطر در معاينات دوره اي عبارتند از :
وجود توده در پستان يا زير بغل به مدت بيش از 2 هفته ، درد موضعي در يك ناحيه از پستان ، ترشحات خوني از نوك پستان ،‌تغييردر پوست يا غير قرینه شدن پستانها .