آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط

درمسیری گام نهاده ایم بی پایان , چرا که کیفیت , تعهد و اخلاق را انتهایی نیست . تامین و ارتقاء پدیده  سلامت , محصول خدمات ماست و برانیم تا در آینده ایی نه چندان دور بهترین، بزرگ ترین، متنوع ترین، دقیق ترین، صحیح ترین و معتمدترین آزمایشگاه تشخیص طبی شهرمان ( تهران ) باشیم ; به گونه ای که رد پای تلاشهای ما در جای جای شهری سالم , به یادگار حک شود.