خط مشی آزمایشگاه

- بالابردن سطح كيفيت خدمات آزمايشگاهي به گونه اي كه هميشه ما معيار و شاخصي براي ارزيابي كيفيت داشته باشيم و در وسعت دادن انواع ديگر آزمايشهاي مورد پذيرش وانجام انها در اين مركز با هدف راه اندازي بخشهاي جديد همراه با روش هاي جديد .
- افزايش سطح رضايتمندي افراد برون سازماني كه به نحو منطقي با اين مركز در ارتباط هستند و بدنبال آن افزايش قدرت مديران و پرسنل آزمايشگاه در برطرف كردن خواسته ها و نيازهاي منطقي و معقول مراجعين محترم .  

  كه جهت دستيابي به اين اهداف با استفاده از وسايل , تجهيزات پيشرفته ,  مكانيزه و امروزي كه خطاي انساني در آن به حداقل ممكن رسيده باشد و همچنين با بكارگيري كاركنان متخصص, مجرب و آموزش ديده ونيز ارتقاء باز آموزي دوره اي پرسنل در خصوص موارد تخصصي كنترل كيفي انواع روش هاي كاري و اخلاق حرفه اي در آزمايشگاه  برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي دركنار مديريت علمي و منظم طبق استانداردهاي بين المللي از قبيل ISO 9001 : 2008 و با بكارگيري الزامات استانداردهاي تخصصي آزمايشگاهي 15189:2007  ISOوهمچنين الزامات بيان شده توسط آزمايشگاه  مرجع سلامت كه جزء لاينفك سياستگذاريهاي كلان اين مركز ميباشد ,با اميد به اينكه خرسندي و رضايت مراجعين و تمامي افرادي كه به نوعي با اين مركز در ارتباط هستند از عملكردمان به همراه داشته باشيم كه بدون شك با رسيدن به اين مهم , بزرگترين پاداشي است كه ما به دنبال آن هست.