نمونه گیری در منزل

1)از طریق پیام رسان whatsapp به شماره 09197647651

ارسال پیام درخواست به همراه تصویر نسخه ، مشخصات فردی و آدرس محل نمونه گیری

بررسی درخواست توسط کارشناسان آزمایشگاه طی 24 ساعت

درصورتی که آزمایش غیر قابل انجام باشد درخواست شما باطل و به شما اطلاع داده خواهد شد

اعلام هزینه آزمایش از طریق whatsapp و انتظار جهت پرداخت و ارسال تصویر فیش واریزی

درصورت عدم پرداخت طی 6 ساعت درخواست شما باطل می گردد

پس از پرداخت هزینه آزمایش زمان مراجعه جهت نمونه گیری از طریق تماس و یا پیامک اطلاع رسانی خواهد شد

ارائه اصل نسخه به همکاران در زمان نمونه گیری الزامی می باشد

2)مراجعه حضوری همراه با فرد متقاضی

همراه متقاضی ضمن در دست داشتن نسخه پزشک به آزمایشگاه مراجعه می کند و پرسنل پذیرش مطابق درخواست پزشک پذبرش را انجام می دهند و توضیحات لازم در رابطه با شرایط آزمایش به همراه وی منتقل می گردد و تلفن ثابت و آدرس متقاضی ثبت و هزینه آزمایش در آزمایشگاه دریافت می گردد و ساعت حضور فرد نمونه گیر در منزل توسط آزمایشگاه مشخص می گردد .

3)تماس تلفنی

این کار از طریق تماس تلفنی با شماره تلفن 77477251 و داخلی 228 امکان پذیر است . لازم است تصویر نسخه از طریقwhatsapp به شماره 09197647651 ارسال شود تا برای تست درخواستی پذیرش صورت گیرد و توضیحات لازم در ارتباط با شرایط آزمایش از سوی آزمایشگاه به متقاضی داده می شود .

نمونه گیری در منزل