دیابت چیست نوع: خبر
انواع دیابت به طور کلی دیابت به سه گروه دیابت نوع 1 ، دیابت نوع 2 ، دیابت حاملگی تقسیم بندی می شود.
دیابت چیست؟ نوع: مقاله
دیابت ملیتوس یک اختلال در سوخت و ساز (متابولیسم) بدن است که در آن یا انسولین به مقدار کافی در بدن وجود ندارد و یا انسولین موجود قادر نیست تا وظیفه خود را به درستی انجام دهد و در نتیجه به علت وجود مقاومت در برابر آن ، قند خون بالا می رود . انسولین هور...